Monday, 11 March 2019

Al-Imran Ayat 127

4.3.127 
Juz:4,Surah:3.

Surah 3, Ayat 127:
,


Ringkasan tafsir;
Maksud ayat ini ialah kemenangan Mukmin dengan bantuan Malaikat itu supaya orang-orang binasa kafir disebabkan tewas dalam peperangan dan mereka berundur dengan kekecewaan.

.

[previous] [next] [home]


.
Rujukan sumber,

Juzuk
4, Surah3  
Terjemahan, 121~130,
[GS] https://sites.google.com/site/sitismartherbs/9/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      
,


Saturday, 2 July 2016

Surah Al-Baqarah (136)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 136:
Ringkasan tafsir;
Ayat ini ditujukan kepada Mukmin supaya memberi penerangan kepada orang Yahudi, Nasrani dan Najran supaya mempercayai semua kitab yang diturunkan dari langit kepada nabi-nabi terdahulu yang membawa agama yang benar yang wajib dipatuhi, serta taat setia kepada nya. Itulah agama Islam dan pemeluk agama Islam orang-orang Muslim yang sebenarnya.
.
.
.
[Previous] [Next]
.
Sumber, 
Terjemahan (1.2.131~140);  
[GS] https://t.co/1b8uMtHMzS
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/109310280210041957287/posts/WczuJ4KpAi6
.