Saturday, 2 July 2016

Surah Al-Baqarah (136)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 136:
Ringkasan tafsir;
Ayat ini ditujukan kepada Mukmin supaya memberi penerangan kepada orang Yahudi, Nasrani dan Najran supaya mempercayai semua kitab yang diturunkan dari langit kepada nabi-nabi terdahulu yang membawa agama yang benar yang wajib dipatuhi, serta taat setia kepada nya. Itulah agama Islam dan pemeluk agama Islam orang-orang Muslim yang sebenarnya.
.
.
.
[Previous] [Next]
.
Sumber, 
Terjemahan (1.2.131~140);  
[GS] https://t.co/1b8uMtHMzS
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/109310280210041957287/posts/WczuJ4KpAi6
.